Litt om videobehandling

Jeg behandler vanligvis nesten et døgn med video hver uke, både fra kamera og andre kilder.
Det er mange metoder man kan følge. Her er litt om hvordan det foregår hos meg.

Du kan grovt sett dele inn jobben i 3 trinn:
1. Fangst (capture), da overføres materialet til datamaskinen før det kan behandles. Kan skje fra en direktekilde, eller en annen lagringsenhet, f.eks. et videokamera.

2. Behandling (processing) der en klipper, filtrerer osv. Det er i denne delen av jobben det meste personarbeidet gjøres.

3. Eksport til det utstyret eller formatet hvor materialet skal lagres eller presenteres i komprimert form. Er man ikke nøye her så blir det kanskje ikke noe pent å se på, tar altfor mye plass, eller andre gærne ting. Denne delen utfører også oppgavene angitt i trinn 2 over, så dette kan maskinen bruke litt tid på å bli ferdig med.

Fordi kanskje video for club-sarah.com er det som er interessant for endel å vite hvordan blir til, så forholder jeg meg til den oppgaven nedover her. Til andre ting brukes gjerne en variant av dette.


Trinn 1: Opptakene skjer automatisk på tid hver eneste gang, enten jeg er hjemme eller i Kualalumpur. :P   Hvis det ikke har en relevans i forhold til klubbsiden så fjernes opptaket kort tid etter at sendingen er over. Det må til, ellers hadde det blitt mye video her gitt. ;)

Trinn 2: Etterpå hentes opptaket inn i programmet det skal behandles i. Jeg foretrekker å holde det enkelt, og bruker frie åpne programmer som Virtualdub og Avisynth. Disse har en stor skare av tilhengere og et entusiastisk utviklermiljø som står bak et enormt utvalg filtre.

AviSynth i seg selv har ikke en grafisk interface (GUI), men fungerer vha. et scriptsystem som tillater avansert nonlineær videobehandling. Det er bemerkelsesverdig effektivt og gir en veldig god måte å gjøre ting på en presis og gjentagbar måte. Tekstbasert script betyr at det er automatisk selvdokumenterende, og scriptspråket er både enkelt og kraftfullt. Dette er omtrent den raskest mulige måten å gjøre disse tingene på. Virtualdub byr på en mer brukervennlig visuell arbeidsmetode, men det fungerer i prinsippet på samme måte, du bare slipper å skrive scriptene selv.

Behandlingen av klippene til klubbsiden går stort sett ut mosquitopå å klippe og filtrere med tanke på støy og skarphet. Mosquitostøy er en svøpe når det gjelder digitale videofiler, den er ikke alltid godt synlig for øyet, men du kan stole på at hver pixel som beveger seg unødvendig sørger for økt bitrate (datamengde pr. sekund) i den ferdige filen. Bildet her viser et eksempel på støy, dette er litt forstørret og med oppjustert kontrast:

En bør hele tiden ha i bakhodet når en filtrerer video at det ikke må skade opptaket. Det kan skje hvis en filtrerer for agressivt eller bruker feile innstillinger.

Trinn 3: Her skjer filtreringen og komprimeringen du har valgt i trinn 2. Her skiller vi mellom 1-pass og multipass kompresjon. Det betyr at kompressoren gis mer enn 1 sjanse til å gjøre jobben sin, den får først lese igjennom filen og måler behov. På neste pass vet den hvor den trenger å legge inn ekstra informasjon i filen, og hvor den kan spare plass. Resultatet er nesten alltid at bildekvaliteten går litt opp i bitrate-modus (valgt datamengde, åpen kvalitet), eller at filstørrelsen blir litt mindre dersom man har valgt kvalitetsmodus (valgt kvalitetsfaktor, åpen datamengde)

Den filtrerer på hvert pass gjennom videoen, så da multipliseres tiden det tar å filtrere når en bruker multipass videokompresjon. Derfor eksporteres klippene i 2 faser. Fordi all kompresjon (bortsett fra tapsfri) innfører litt kvalitetstap ser du etter 3-4 runder i kompressor at bildet forringes. Derfor eksporterer jeg først til «HuffYUV lossless» for mellomlagring. Derfra er det MPEG4 med lav quantizer og uten B-frames til arkivet (for de teknisk interesserte), og dualpass WMV for bruk på nettet. Altså kun 2 kompresjoner uansett målplattform, og den ene av dem er helt tapsfri.

Lyden kan behandles for seg selv i et eget program for å justere litt på nivåer og fjerne støy osv. Etter behandling kombineres (muxes) lydsporet med videosporet uten noen ny kompresjon i løpet av et minutts tid, og der synkroniseres lyden også ved å legge inn +/- noen millisekunder etter behov. Lydsporet lagres også i tapsfritt komprimert format med tanke på evt. fremtidig gjenbruk.


Dette ser kanskje komplisert ut, men er både raskt og enkelt straks en har etablert en workflow, et sett av metoder en følger som er scriptet og lagret og kan hentes frem igjen når det trengs. Det som er beskrevet over inngår i min workflow, og fordi det er scriptet og lagret skjer dette med få tastetrykk i løpet av noen minutter, så bruker maskinen litt tid på å gjøre oppgavene. Deretter er det bare å ta i bruk det ferdige materialet.

Helt på tampen: Da jeg spurte om det kunne være interessant at jeg skrev om dette så nevnte noen at bildekvaliteten sank etter en stund. Da er det nok snakk om analog video lagret på bånd. Det ble utdatert for noen år siden da VHS-maskiner gikk ut av handelen, men allerede for flere tiår siden var digitale løsninger brukt for videobehandling og lagring. Det var først med DV-kameraene for ca. 10-12 år siden at dette begynte å bli vanlig for folk flest. Sørg for å lagre viktige opptak på minst 2 gode medier (f.eks. harddisker), sjekk at begge kan leses med jevne mellomrom, og erstatt den som feiler når det skjer. Da får den sitt innhold fra den intakte tvillingkopien og du har i prinsippet en ufeilbarlig lagring av digitalt innhold, enten det er familiebildene dine eller video som i dette tilfellet.


Oppdatert juli 2009:

Det ovennevnte stemte for min del tidligere, men siden dette ble skrevet har nytt utstyr kommet i hus, nye metoder brukes, og med digitale videokilder er det ikke behov for den samme filtreringen heller. Likevel kan dette være nyttig for noen som kanskje behandler noen opptak i ny og ne.

Det å få signalet digitalt rett inn i maskinen via HDMI og kjøre opptak og behandling automatisk tar det meste av arbeidet ut av denne prosessen og overlater det til maskiner, som jo er gode på akkurat sånt. ;)