Tastatursnarveier i Windows.

glasskeyb01Det er ikke hver dag jeg har noe spennende å komme med her, langt derifra. Ofte er det for travelt til å blogge, jeg gjør mye annet også.
.
Denne gangen derimot, så tenkte jeg å minne om 47 enkle tastetrykk som kan erstatte mye leting og musing rundt i Windows.

.
Venner du deg til å bruke snarveiene på tastaturet sparer du sannsynligvis flere minutter hver time du bruker PC’en, og den blir samtidig lettere å betjene.
.
.
ALT+dobbeltklikk
Viser egenskapene for den valgte filen.

ALT+ENTER
Viser egenskapene for den valgte filen.

ALT+ESC
Bla gjennom vinduene i den rekkefølgen de var åpnet.

ALT+F4
Lukk det aktive vinduet/programmet. Hvis ingen programmer er åpne eller det er skrivebordet som er aktivt, gir dette avslutningsmenyen for Windows.

ALT+SPACEBAR
Åpner snarveismenyen for det aktive vinduet.

ALT+TAB
Bytt mellom de aktive vinduene.

Win+TAB
Samme som over, men med 3-dimensjonal flyt i Vista.

ALT+pil opp
Se mappen «et nivå opp» i Windows Explorer.

CTRL+A
Velg alle mappene/filene i et dokument eller vindu.

glasskeyb02CTRL+ALT+DEL
Ved velkomstskjerm aktiviert (XP): Starter Windows oppgavebehandling.

Ved klassisk pålogging i XP og Vista viser dette alternativene: lås denne datamaskinen, bytt bruker, logg av, bytt et passord og start Windows oppgavebehandling.
2 ganger på rad i Windows9* vil starte maskinen på nytt.

CTRL+ALT+TAB
Bruk pilene til å bytte mellom åpne filer/mapper.

CTRL+C
Kopier den valgte filen/mappen/teksten.

CTRL+F
Start et søk (tekstsøk) i det åpne dokumentet.

CTRL+V
Lim inn den valgte/kopierte dokumentet/filen/teksten der hvor markøren står.

CTRL+pil ned
Flytter markøren til begynnelsen av neste side/avsnitt.

CTRL+ESC
Åpner startmenyen.

CTRL+F4
Lukker det aktive dokumentet.

CTRL+pil venstre
Flytter markøren til begynnelsen på det forrige ordet.

CTRL+pil høyre
Flytter markøren til begynnelsen av det neste ordet.

CTRL+SHIFT+ESC
Åpner Windows oppgavebehandling.

CTRL+Pil opp
Flytter markøren til begynnelsen av den forrige paragrafen/siden.

CTRL+X
Kutt/klipp det valgte dokumentet/filen/teksten.

CTRL+Y
Gjør om.

CTRL+Z
Angre.

DELETE
Sletter den valgte filen/mappen og flytter den til Papirkurven, sletter bokstaven til høyre for markøren.

ESC
Avbryter den valgte oppgaven.

F1
Viser «Hjelp» for det aktuelle vinduet/programmet, hvis tilgjengelig.

F2
Gi nytt navn til den valgte filen.

F3
Gjentar forrige søk (søker videre) i et vindu du allerede har gjort et søk i (som du startet med CTRL+F).

F4
Viser adresselisten i Windows Explorer og Internet Explorer. (adresselinjen øverst i vinduet) Kan brukes til raskt å finne adresser du har vært på før, som inneholder det du har begynt å skrive i adresselinjen.

F5
Oppdaterer innholdet i hele det valgte vinduet, henter/laster inn nettsiden på nytt.

F6
Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet.

F10
Aktiver «meny» i det valgte programmet.

Venstre ALT+Venstre SHIFT+NUM LOCK
Slår museknapper på eller av.

Venstre ALT+Venstre SHIFT+PRINT SCREEN/PRTSCRN
Slår «høye kontraster» av eller på.

Pil venstre
Åpner den neste menyen til venstre.

Holde inne NUM LOCK i 5 sekunder
Slår «Toggle Keys» på eller av.

PRINT SCREENoptimuskeyboard
Kopierer et bilde av hele skjermen til «clipboard» evt. Paint.

ALT+PRINT SCREEN
Kopierer et bilde av aktivt vindu til «clipboard» evt. Paint.

Pil høyre
Åpner den neste menyen til venstre.

Høyre shift i 8 sekunder
Slår «Filter Keys» av eller på.

SHIFT 5 ganger
Slår «trege taster» av eller på.

SHIFT når du setter inn en CD
Forhindrer CDen i å spille av automatisk.

SHIFT og en pil
Velg mer enn èn fil i et vindu eller på skrivebordet, eller velg tekst i et dokument.

SHIFT+DELETE
Sletter den valgte filen/mappen uten å flytte den til papirkurven først.

SHIFT+F10
Viser Snarveismenyen for den valgte filen/mappen.

SHIFT+høyreklikk
Viser alternative kommandoer for det valgte objektet.

Win+E
Åpner «Min Datamaskin» og viser harddisker, printere, tilkoblede portable enheter, nettverksmaskiner osv. Snarvei til Windows Explorer hvor du kan bla i disker, mapper og filer.